July 20, 1996
Nivedini 1996-1997


1. பெரியாரின் பெண் விடுதலைச் சுருக்கம்-சித்திரகோ மௌனகுரு 2. நவீன தமிழ்க் கவிதைகள் ஒரு பெண்ணிய நோக்கு- ஓளவை 3. இலக்கியப் பிரதிகள் இபெண்ணிய விமர்சனம் சில புரிதல்களை நோக்கி- மதுபாஷினி 4. நாட்டுப்பாடகனும் தேசிய ஒற்றுமையூம்- வசந்த விஜயவர்த்தன 5. பெண் இன நியாயங்களுக்காக வாதாடும் “பச்ச மண்ணு”-கீதா மோஹன் 6. தேசவழமைச் சட்டத்தின் சமூகப் பரிமானங்களும் யாழ்ப்பாணத்துப் பெண்களின் சமூகப்பாங்கும்-செல்வி திருச்சந்திரன் 7. மாதரை இழிவூ செய்யூம் மடமையூம் அரசியல் அஞ்ஞானமும்-சுக்கிரிவி 8. தேயிலைத் தோட்டங்களில் பெண்கள்-கமலினி கதிர்வேலாயூதப்பிள்ளை 9. செவ்வந்தி(சிறுகதை)-திருக்கோயில் கவியூவன் 10. விருப்பங்களும் இந்தப் பூனைகளும் (கவிதை)தூய்மையின் வீழ்ச்சி-ராஜம் கிருஷ்ணன் விமர்சனம் 1. வாழ்தல் என்பது (சிறுகதை தொகுதி)- செல்வி திருச்சந்திரன் 2. பிரியங்காவில் ஒரு பார்வை (திரைப்படம்)-கமலினி கதிர்வேலாயூதப்பிள்ளை 3. பிழைதிருத்தம்

Nivedini 1997

1. சில சிதறல்கள் : ஆசிரியரின் உரையாக 2. பால்நிலை: வறுமைஇமற்றும் தேசவழமைச் சட்டம் - முத்துக்;கிருஷ்ணா சர்வானந்தன் 3. மொழியூம் ஆண்வழிச்சமூக அமைப்பும்- செல்வி திருச்சந்திரன் 4. ஐவரின் தேவி- ராஜம் கிருஷ்ணன் 5. ரூபாவாகினி தமிழ் ஒளிபரப்புகள் : பால்நிலை நோக்கில் ஒரு ஆய்வூ- சோமசேகரம் வாசுகி 6. ஒரு சிறுவனும் ஒரு…
Go to Article